aaaaaa

LỊCH BẢO TRÌ Tha casino hôm nay 05/10/2022

Thời gian Nội dung bảo trì
3:15 Pinnacle Sports bảo trì hoàn tất.
6:23 Ngân hàng ACB bảo trì hoàn tất.
9:11 Ngân hàng TPB bảo trì đột xuất đã hoàn thành, nạp rút mở.
15:53 TPB Ngân hàng bảo trì hoàn tất, nạp rút mở.
20:46 OCB Ngân hàng bảo trì hoàn tất, nạp rút mở.
22:43 TPB Ngân hàng bảo trì hoàn tất, nạp rút mở.